هاست Cpanel اشتراکی

CPanel MG001

100 مگا بایت فضا
ترافیک ماهانه ۱۵ گیگابایت
تعداد اکانت FTP ۱ عدد
ایمیل ۳ اکانت
دیتابیس ۱ عدد

هاست نا محدود

فضا نامحدود
ترافیک ماهانه نامحدود
تعداد اکانت FTP نامحدود عدد
ایمیل اکانت نامحدود
دیتابیس نامحدود
تعداد دامنه نا محدپد

CPanel MC001

100 مگا بایت فضا
ترافیک ماهانه ۱۵ گیگابایت
تعداد اکانت FTP ۱ عدد
ایمیل ۳ اکانت
دیتابیس ۱ عدد

هاست نامحدود کانادا

فضا نامحدود
ترافیک ماهانه نامحدود
تعداد اکانت FTP نامحدود عدد
ایمیل اکانت نامحدود
دیتابیس نامحدود