VPS

MRDVpsX2-2
 • 2vCore(s) CPU
 • 2G(DDR4) RAM
 • SSD نوع هارد دیسک
 • 25G HDD
 • 1Gb پورت
 • نا محدود ترافیک ماهیانه
 • برج میلاد دیتا سنتر
 • linux/windows سیستم عامل
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی
 • آنی مدت تحویل
 • رایگان هزینه‌ی راه‌اندازی(تومان)
 • دارد امکان روشن کردن و خاموش کردن و راه اندازی مجدد
 • دارد قابلیا نصب مجدد سیستم عامل
MRDVpsX4-4
 • 4vCore(s) CPU
 • 4G(DDR4) RAM
 • SSD نوع هارد دیسک
 • 40G HDD
 • 1Gb پورت
 • نا محدود ترافیک ماهیانه
 • برج میلاد دیتا سنتر
 • linux/windows سیستم عامل
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی
 • آنی مدت تحویل
 • رایگان هزینه‌ی راه‌اندازی(تومان)
 • دارد امکان روشن کردن و خاموش کردن و راه اندازی مجدد
 • دارد قابلیا نصب مجدد سیستم عامل
MRDVpsX2-4
 • 2vCore(s) CPU
 • 4G(DDR4) RAM
 • SSD نوع هارد دیسک
 • 25G HDD
 • 1Gb پورت
 • نا محدود ترافیک ماهیانه
 • برج میلاد دیتا سنتر
 • linux/windows سیستم عامل
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی
 • آنی مدت تحویل
 • رایگان هزینه‌ی راه‌اندازی(تومان)
 • دارد امکان روشن کردن و خاموش کردن و راه اندازی مجدد
 • دارد قابلیا نصب مجدد سیستم عامل
MRDVpsX4-8
 • 4vCore(s) CPU
 • 8G(DDR4) RAM
 • SSD نوع هارد دیسک
 • 80G HDD
 • 1Gb پورت
 • نا محدود ترافیک ماهیانه
 • برج میلاد دیتا سنتر
 • linux/windows سیستم عامل
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی
 • آنی مدت تحویل
 • رایگان هزینه‌ی راه‌اندازی(تومان)
 • دارد امکان روشن کردن و خاموش کردن و راه اندازی مجدد
 • دارد قابلیا نصب مجدد سیستم عامل
MRDVpsX4-16
 • 4vCore(s) CPU
 • 16G(DDR4) RAM
 • SSD نوع هارد دیسک
 • 160G HDD
 • 1Gb پورت
 • نا محدود ترافیک ماهیانه
 • برج میلاد دیتا سنتر
 • linux/windows سیستم عامل
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی
 • آنی مدت تحویل
 • رایگان هزینه‌ی راه‌اندازی(تومان)
 • دارد امکان روشن کردن و خاموش کردن و راه اندازی مجدد
 • دارد قابلیا نصب مجدد سیستم عامل
MRDVpsX4-32
 • 4vCore(s) CPU
 • 32G(DDR4) RAM
 • SSD نوع هارد دیسک
 • 200G HDD
 • 1Gb پورت
 • نا محدود ترافیک ماهیانه
 • برج میلاد دیتا سنتر
 • linux/windows سیستم عامل
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی
 • آنی مدت تحویل
 • رایگان هزینه‌ی راه‌اندازی(تومان)
 • دارد امکان روشن کردن و خاموش کردن و راه اندازی مجدد
 • دارد قابلیا نصب مجدد سیستم عامل
MRDVpsX8-16
 • 8vCore(s) CPU
 • 16G(DDR4) RAM
 • SSD نوع هارد دیسک
 • 200G HDD
 • 10Gb پورت
 • نا محدود ترافیک ماهیانه
 • برج میلاد دیتا سنتر
 • linux/windows سیستم عامل
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی
 • آنی مدت تحویل
 • رایگان هزینه‌ی راه‌اندازی(تومان)
 • دارد امکان روشن کردن و خاموش کردن و راه اندازی مجدد
 • دارد قابلیا نصب مجدد سیستم عامل
MRDVpsX8-32
 • 8vCore(s) CPU
 • 32G(DDR4) RAM
 • SSD نوع هارد دیسک
 • 200G HDD
 • 10Gb پورت
 • نا محدود ترافیک ماهیانه
 • برج میلاد دیتا سنتر
 • linux/windows سیستم عامل
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی
 • آنی مدت تحویل
 • رایگان هزینه‌ی راه‌اندازی(تومان)
 • دارد امکان روشن کردن و خاموش کردن و راه اندازی مجدد
 • دارد قابلیا نصب مجدد سیستم عامل