مرکز تلفن ابری

تنها ارائه دهنده مرکز تلفن 3cx ایران بر روی بستر ابری

مرکز تلفن اقتصادی - داخلی

حذف هزینه نصب و هزینه خدمات ماهانه ناچیز.
ارتقاء و افزودن قابلیتهای جدید به سرعت و بدون قطعی.
امکان نویزی شدن خطوط شما یا قطع خطوط تلفن شما محال خواهد بود.
با مشکلاتی مانند عدم امکان فنی یا پر بودن پست مخابراتی برای شما بوجود نمی آید.
پویایی ، تحرک ، جابجایی و دورکاری کاربران و کارمندان در لحظه امکان پذیر است.
حذف هزینه گزاف راه اندازی و عدم نیاز به عقد قرارداد نگهداری با شخص ثالث
خرابی و رویدادهای فاجعه بار ، تاثیری بر دارایی ها و عملکرد مرکز تلفن شما نخواهد داشت.
حداقل خرید شما میتواند با یک داخلی با قیمت ۱۵ هزار تومان باشد.
لطفا توجه فرمایید در انتخاب تعداد خدماتی مانند ضبط مکالمات ، کدک ، صندوق صوتی و ویدئو کنفرانس – از تعداد داخلی های خریداری شده بیشتر نشود.
قابلیت ؛انتقال تماس و دایورت و دریافت همزمان تماس روی شماره تلفن موبایل؛ فقط در صورت داشتن خط تلفن شهری بیش از یک کانال امکان پذیر است.

پلن استارت آپ

مناسب شرکتها تا ۸ داخلی
✓کیفیت صدای HD - ✓ IVR و منشی تلفنی
✓تحرک پذیری با تلفن نرم افزاری موبایل ، تبلت و کامپیوتر
✓کنفرانس و وبینار تصویری
✓ضبط مکالمات و گزارشگیری از تماسها
✓دریافت فکس و پیغام صوتی در ایمیل
✓اتصال تلفن های داخلی بدون محدودیت جغرافیایی
✓عدم نیاز به دانش فنی جهت کار با سیستم
✓ایمن ترین سیستم تلفنی دنیا
تنظیمات سانترال به صورت رایگان در پرداخت سالانه

پلن SCP

کسب و کارهای کوچک
ماهیانه ۲۴۰هزار تومان
در پرداخت سالانه
مناسب شرکتها تا ۱۶ داخلی
✓کیفیت صدای HD - ✓ IVR و منشی تلفنی
✓تحرک پذیری با تلفن نرم افزاری موبایل ، تبلت و کامپیوتر
✓کنفرانس و وبینار تصویری
✓ضبط مکالمات و گزارشگیری از تماسها
✓دریافت فکس و پیغام صوتی در ایمیل
✓اتصال تلفن های داخلی بدون محدودیت جغرافیایی
✓عدم نیاز به دانش فنی جهت کار با سیستم
✓ایمن ترین سیستم تلفنی دنیاپرداخت سالیانه ۲۰٪ تخفیف دارد
پرداخت ۶ ماهه ۱۰٪ تخفیف دارد
تنظیمات سانترال به صورت رایگان در پرداخت سالانه

پلن MCP

مناسب شرکتها تا ۴۰ داخلی
✓کیفیت صدای HD - ✓ IVR و منشی تلفنی
✓تحرک پذیری با تلفن نرم افزاری موبایل ، تبلت و کامپیوتر
✓کنفرانس و وبینار تصویری
✓ضبط مکالمات و گزارشگیری از تماسها
✓دریافت فکس و پیغام صوتی در ایمیل
✓اتصال تلفن های داخلی بدون محدودیت جغرافیایی
✓عدم نیاز به دانش فنی جهت کار با سیستم
✓ایمن ترین سیستم تلفنی دنیا
پرداخت سالیانه ۲۰٪ تخفیف دارد
پرداخت ۶ ماهه ۱۰٪ تخفیف دارد
پرداخت ۳ ماهه ۵٪ تخفیف دارد

پلن BCP

مناسب شرکتها تا ۶۰ داخلی
✓کیفیت صدای HD - ✓ IVR و منشی تلفنی
✓تحرک پذیری با تلفن نرم افزاری موبایل ، تبلت و کامپیوتر
✓کنفرانس و وبینار تصویری
✓ضبط مکالمات و گزارشگیری از تماسها
✓دریافت فکس و پیغام صوتی در ایمیل
✓اتصال تلفن های داخلی بدون محدودیت جغرافیایی
✓عدم نیاز به دانش فنی جهت کار با سیستم
✓ایمن ترین سیستم تلفنی دنیا
پرداخت سالیانه ۲۰٪ تخفیف دارد
پرداخت ۶ ماهه ۱۰٪ تخفیف دارد

پلن DCP

مرکر تلفن اختصاصی برای مجموعه های بزرگ
برای شرکتهای تا بی نهایت داخلی
✓کیفیت صدای HD - ✓ IVR و منشی تلفنی
✓تحرک پذیری با تلفن نرم افزاری موبایل ، تبلت و کامپیوتر
✓کنفرانس و وبینار تصویری
✓ضبط مکالمات و گزارشگیری از تماسها
✓دریافت فکس و پیغام صوتی در ایمیل
✓اتصال تلفن های داخلی بدون محدودیت جغرافیایی
✓عدم نیاز به دانش فنی جهت کار با سیستم
✓ایمن ترین سیستم تلفنی دنیا
پرداخت سالیانه ۲۰٪ تخفیف دارد
پرداخت ۶ ماهه ۱۰٪ تخفیف دارد

  • ✔امکان اتصال نامحدود خط تلفن ثابت SIP